ISTRAŽIVAČI(CE)

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine rijetka je kulturna institucija koja u isto vrijeme čuva i prezentuje književno-umjetničku građu. Građa je raspoređena u književne i pozorišne zbirke te baštini oko 50.000 eksponata. Arhiv muzeja sačinjen je od književnih i poziorišnih zbirki kanoniziranih bh. autora i autorica, ali i onih koji su vremenom zaboravljeni jer nisu pripadali nacionalinim književnim kanonima.

Književnu arhivsku građu najčešće čine originalni rukopisi, prepiske, lični predmeti, biblioteke autora/ca i književnih kritičara te kompletne sobe kao što je slučaj sa radnom sobom Silvija Strahimira Kranjčevića. Pozorišna građa raspoređena je u zbirku plakata i programa pozorišnih predstava bh. teatarske scene od 1920. godine do danas, zbirke scenskih fotografija, individualnih fotografija pozorišnih umjetnika te individualne zbirke glumaca, reditelja, scenografa, kostimografa, dirigenata te operskih i baletskih umjetnika/ca.

Građa Muzeja književnosti i pozorišne umejtnosti BiH korištena je pri izradi brojih naučnih radova i disertacija građana Bosne i Hercegovine, ali i šire. Naš muzej i dalje stoji na raspolaganju svim zainteresiranim istraživačima/cama.

Kako bi pristupili građi našeg muzeja potrebno se javiti putem telefona ili uputiti email na službenu adresu muzeja kako bi, sukladno zahtjevu istraživača/ca, građa bila unaprijed pripremljena.

Trenutno je otvoren poziv za volontere/ke – studente/ce srodnih fakulteta da nam se pridruže u istraživačkom radu.

Website Built with WordPress.com.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: